Methodiek

In Beweging biedt kinderkiné met een “plus”. De kennis, ervaring en vertrouwde technieken vanuit zowel de psychomotorische als Bobath-therapie worden aangevuld met de spelvormen van het Ontwikkelingslab (Bodymap) waarbij Brain Gym®/Edu-K er voor zorgt dat het leerproces versnelt.

Bodymap - Ontwikkelingslab

Bodymap biedt interactieve en wetenschappelijk onderbouwde opleidingen aan om concrete kennis en tools aan te reiken zodat de ontwikkeling van elk kind optimaal begeleid en gestimuleerd kan worden. Het Ontwikkelingslab werd ontwikkeld door Bodymap en biedt een kapstok om de bewegingsontwikkeling van kinderen in kaart te brengen en een “boost” te geven.

Meer info op www.bodymap.be en www.ontwikkelingslab.be

Brain Gym®/Edu-Kinesiologie

De oprichters van Edu-Kinesiologie (Edu-K) en BrainGym® zijn Paul Dennison – Dr. in de pedagogiek – en Gail Dennison. Paul had in zijn jeugd veel last van leerproblemen, was dyslectisch en kon slecht zien. Door deze ervaringen zocht hij later, als pedagoog, intensief naar oorzaken van en oplossingen voor leermoeilijkheden. De methode die hij samen met zijn vrouw Gail ontwikkelde noemde hij aanvankelijk Educatieve Kinesiologie (Edu-K). Later vereenvoudigde hij de methode om het gemakkelijker te kunnen toepassen in het onderwijs en noemde het Brain Gym®. Het programma combineert “bewust voelen, observeren en bewegen” met elkaar. Vele van de oefeningen werden gekozen omwille van het verband tussen bewegen en (lichaams)perceptie/coördinatie. Sommige grijpen terug naar motorische ervaringen uit onze vroege kindertijd, waar we leren onze zintuigen op elkaar af te stemmen. Een aantal oefeningen vinden hun oorsprong in visuele training van de optometrie, yoga, acupressuur en kinesiologie. Samen vormen ze een mooi geheel om je leer-vaardigheden optimaal te ontwikkelen en stress, in de brede zin van het woord, de verminderen.

Voor Brain Gym® werken we nauw samen met Natalie Amore, Brain Gym®-instructeur: www.innercoaching.be

Meer info op www.braingymbelgium.be of www.braingym.com