Leertraject

Na een verkennend gesprek met de ouder(s), brengen we in kaart welke (basis)vaardigheden bij het kind nog onvoldoende verworven zijn. We maken hierbij zowel gebruik van gestandaardiseerde testen als van objectieve observaties. Wanneer uit de observaties zou blijken dat er nog hinderende reflexen of bewegingspatronen aanwezig zijn, gaan we hiermee eerst aan de slag. Brain Gym helpt ons om in een snel tempo deze hinderende patronen weg te werken. Zo wordt het pad geëffend om de aangeboden psychomotorische therapie optimaal te laten renderen. Het Ontwikkelingslab gebruiken we als leidraad in ons therapieverloop.

We streven er naar om onze trajecten zo toegankelijk en zo kort mogelijk te houden. Omdat elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo, is het echter moeilijk te voorspellen hoe lang elk traject duurt. Kinderen kunnen zowel door de huisarts als door de kinderarts of neuroloog worden doorverwezen.

Een leertraject bij In Beweging kan ook worden gecombineerd met reeds lopende logopedische of andere begeleidingen. Afhankelijk van de hulpvraag, kunnen we de duur van ons traject meestal beperken en is een uitgebreid verkennend gesprek niet altijd nodig.

Typ-10 In Beweging

Leer ontspannen typen op je eigen tempo. Methode Typ-10 leert iedereen blind typen met tien vingers. Bij In Beweging voegen we bijzondere bewegingsoefeningen toe, die het leerproces versnellen en meteen ook stress-verlagend werken.

Methodiek

Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen met leerproblemen, bewijst Typ-10 al jaren dat deze fijne aanpak werkt voor iedereen. Bovendien leer je elke les nieuwe, unieke bewegingsoefeningen aan uit de Educatieve Kinesiologie om het leerproces vlotter te laten verlopen. Hierdoor kan je als volwassene de letters veel gemakkelijker automatiseren en mag je als kind tussendoor lekker bewegen. Mooi meegenomen: deze bewegingen helpen om stress te verminderen in het algemeen. De originele aanpak, de combinatie van bewegen én leren, maakt onze cursus extra plezant en toegankelijk voor iedereen!

Materiaal

Een eigen laptop is noodzakelijk. Het oefenboekje krijg je de eerste les mee.

Oefenen

Wie dagelijks oefent, haalt de beste resultaten. Elke les worden extra oefeningen meegegeven, 5x per week typen is voldoende.

Kostprijs

145 € (10 lessen). Het inschrijven is pas definitief na bevestiging per mail.